Savjetnik za poduzetnike (m/ž)

Alati za pristupačnost

Promjena veličine fonta

Prilagodba disleksiji

Prilagođavanje teme


Resetiraj

Savjetnik za poduzetnike (m/ž)

Sarajevo
19.01.2024. - 31.01.2024.

Kao najveća domaća banka, ponosni smo na svoje zaposlenike, koji su srce našeg poslovanja i koji svojim radom svakodnevno razvijaju bh. privredu. Kreiramo radno okruženje u kojem se cijeni i poštuje individualnost i gdje se nagrađuju izvrsni rezultati, te nudimo potpunu podršku ličnom razvoju u vidu različitih edukacija, očuvanja balansa između privatnog i poslovnog života, kao i podršku za porodicu i zdravlje.
Postanite dio naše domaće priče, prijavom na oglas:

Savjetnik za poduzetnike
 
Organizacioni dio: Sektor za poslovanje sa fizičkim licima i poduzetnicima, Odjel za poslovanje sa poduzetnicima
 
Vaša osnovna uloga na radnom mjestu bi bila:
Aktivna prodaja proizvoda i usluga Banke, akvizicija potencijalnih klijenata Banke - poduzetnika.
 
Glavni zadaci i odgovornosti:
 • Odgovara za realizaciju poslova u segmentu Poduzetničkog bankarstva što uključuje akviziciju novih i postojećih klijenata, prepoznavanje potrebe klijenata i odgovarajuće savjetovanje, usmjeravanje klijenata i ciljanu prodaju proizvoda i usluga Banke uz prodajni servis na najvišem nivou kvaliteta;
 • Odgovara za realizaciju definisanih ciljeva i volumena prodatih proizvoda i usluga (KPI) postavljenih od strane rukovodilaca u skladu sa budžetom Banke;
 • Odgovara za informisanje nadležnih o ostvarenju definisanjih ciljeva, problemima u vezi ostvarivanja istih kao i za predlaganje rješenja;
 • Sistematski planira posjete klijentima u cilju aktivne prodaje proizvoda i usluga Banke-akvizicija potencijalnih klijenata Banke;
 • Priprema i šalje ponude klijentima u saradnji sa rukovodiocem Odjela Banke;
 • Upravljanje odnosom sa klijentima kroz informisanje klijenata i odgovaranje na upite, rješavanje reklamacija klijenata u skladu sa ovlaštenjima, kao i vođenje baze podataka o postojećim klijentima;
 • Koordiniranje aktivnosti na poslovima prodaje proizvoda i usluga s drugim organizacijskim jedinicama s ciljem pružanja kompletne usluge klijentu;
 • Kontinuirano praćenje, savjetovanje i educiranje klijenata iz svog potrfelja o proizvodima Banke;
 • Prijem zahtjeva i ostale dokumentacije za proizvode Banke (kreditno, dokumentarno, faktoring i projektno finansiranje);
 • Izrada kreditnog prijedloga-finansijske analize poduzetnika;
 • Posjete poduzetnika, pregled imovine, lokacije projekta, kolaterala kod izrade kreditnog prijedloga;
 • Pripremanje prijedloga za odlučivanje i realizacija odluke Kreditnog odbora;
 • Praćenje i analiza financijskih izvještaja i drugih informacija o klijentu u cilju pravovremenog prepoznavanja potencijalnog rizika;
 • Priprema ponude za oročenje, izrada ugovora o oročenju, vodi brigu o produženju oročenih depozita;
 • Otvara sve vrste računa, priprema zahtjeve za kartice, kredite i depozite kao i ostale proizvode i usluge u skladu sa važećim procedurama Banke;
 • Priprema i potpisuje ugovore o otvorenim računima, kreditima, depozitima i ostalim proizvodima i uslugama u skladu sa važećim procedurama Banke;
 • Priprema odgovore na upite klijenata i upravlja reklamacijama klijenata na nivou ovlaštenja;
 • Osmišljava način realizacije velikih projekata s posebnim osvrtom na način finansiranja, procjenu rizika, kvalitetu osiguranja;
 • Vodi brigu i odgovara za prikupljanje instrumenata osiguranja, provjeru ovlaštenih potpisa i ispravnosti pečata društva;
 • Pripremanje dokumentacije za puštanje sredstava u opticaj i predaju u kreditnu administraciju;
 • Praćenje namjenskog korištenja sredstava;
 • Monitoring plasmana poduzetnika;
 • Identificiranje problematičnih plasmana i izrada prijedloga akcionog plana;
 • Poduzimanje propisanih mjera za smanjenje nivoa kašnjenja sa naplatom;
 • Poduzimanje propisanih mjera za redovnu naplatu potraživanja;
 • Identifikovanje problematičnih plasmana i podrška izradi prijedloga strategije;
 • Predlaganje i realizacija reprogramiranja potraživanja Banke;
 • Obrađuje sve vrste upita i zahtjeva komitenta uključujući prigovore i reklamacije;
 • Odgovara za ažurno, kvalitetno i tačno izvještavanje u djelokrugu svojih odgovornosti.
 
Uslovi i vještine koje posjedujete kao idealni kandidat
 • VSS/VŠS ekonomskog smjera;
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje poslovanja Banke, odlično poznavanje finansijske analize i procjene boniteta preduzeća, analize pokazatelja;
 • Engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pismu;
 • Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office).
 
Mjesto rada: Sarajevo
 
 
Ukoliko se ovaj oglas ne podudara sa Vašim trenutnim interesovanjima i karijernim putem, pozivamo Vas da nam pošaljete svoju biografiju putem samoinicijativne prijave ili direktno na posao@asabanka.ba, kako bismo Vas kontaktirali u slučaju druge adekvatne otvorene pozicije.
 
Prema Vašoj prijavi odnosit ćemo se sa punom pažnjom i diskrecijom u duhu profesionalnosti, te ćemo Vaše podatke smatrati strogo povjerljivim. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces.
 
Dobro došli u ASA Banku!